Politika Privatnosti i Kolačići

verzija 3.2, 2017-12-15

Ovaj dokument objasnjava Politiku Privatnosti od IDC GAMES SL., Identifikacioni broj B87077632 i broj telefona +4912142847, u vezi sa podacima koje prikupljaju njene veb stranice i aplikacije za mobilne uređaje, odražavajući se na posvećenost održavanju i garantovanju sigurnih komercijalnih odnosa štiteći lične podatke i garantujući pravo na privatnost svakog od korisnika naših usluga.
Sve informacije date tokom posjete naše veb stranice tretiraće se u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka i prikupljaće se, obrađivati i koristiti samo za zakonite i legitimne svrhe o kojima vas dole obavještavamo.

  1. sačuvane informacije i njihova svrha

Prvo,radi korišćenja i spriječavanja neovlašćenih upotreba ili aktivnosti koje bi mogle biti nezakonite, (npr. Radi održavanja i garantovanja bezbjednosti u slučaju napada na naše kompjuterske sisteme), na opremu čuvamo tehničke podatke, anonimne prirode, od onih koji pristupe našim serverima za hosting, kao što je vaša IP adresa.

Osim toga, instaliranjem na vaš računar ili mobilni uređaj vrste programa opšte poznatih kao "kolačići", prikupljamo anonimne podatke o vašoj istoriji pretraživanja, neophodne za pravilno iskazivanje naše veb stranice i aplikacije na vašem uređaju. Ove informacije, koje ne uključuju lične podatke, čuvaće se i koristiti privatno, za razvoj analitike i statistike i poboljšanje naše veb stranice i aplikacije, kao i za prilagođavanje naše ponude vašim željama. Možete odbiti da nam date takve informacije spriječavanjem instaliranja "kolačića" kroz opcije konfiguracije vašeg pregledača, ali određene usluge možda neće raditi pravilno ako to učinite. Za dodatne informacije pogledajte uputstva i priručnike pregledača.

Sa druge strane, kako bismo vam pružili usluge dostupne na našem veb sajtu i aplikaciji, morate se prvo registrovati kao korisnik, za to vrijeme ćemo vam zatražiti validnu email adresu, a na kraju vašu adresu i poreski identifikacioni broj ((radi naplate)u slučaju kupovine). Ova adresa, u slučaju sadržavanja vašeg pravog imena, smatra se ličnim podacima i zajedno sa ostalim traženim podacima biće uskladištena u našoj datoteci korisnika, uredno registrovanoj Španskoj agenciji za zaštitu podataka što je neophodno da komunikativno prenesemo sva ažuriranja ili promjene koje im se dese.

Konačno, uobičajeno korišćenje naše platforme za online video igre ili naše mobilne aplikacije generiše značajan obim tehničkih podataka (igre, trajanje, rangiranje itd.) koji se mora sačuvati kako bi se garantovao vaš napredak kao igrača. Ove informacije se nalaze na našm serverima ali ne uključuju identifikacione podatke.

  1. Prijavljivanje Podataka

Adresa e-pošte koja se koristi za registraciju kao korisnik može se prenijeti ostalim subjektima koji čine grupu kojoj IDC Games pripada, kako bi vam mogli ponuditi informacije o našim ostalim proizvodima i uslugama.

  1. Pristanak na primanje komercijalnih poruka

U vezi sa gore navedenim, prihvatanje ove Politike privatnosti tokom procesa registracije kao korisnika podrazumijeva davanje vaše saglasnosti za prijem takvih informacija, u obliku biltena ili druge komercijalne komunikacije.

  1. Mreža nezavisnih proizvođača

Korisnici mogu omogućiti pristup vebu i/ili mobilnoj aplikaciji IDC Games pomoću njihovih naloga na različitim društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter, Google+ ili YouTube. Omogućavajući ovaj pristup, oni ovlašćuju ove društvene mreže da prenosevpodatke koji su uključeni isključivo u njihov profil, kao što su puno ime korisnika, fotografije, kontakt informacije, lične okolnosti itd.

Na isti način, omogućavanjem ovog procesa, korisnici nas izričito ovlašćuju da:

1) Pristupamo i zadržavamo pristupne podatke tim mrežama;

2) Pristupamo i čuvamo informacije koje nam te mreže saopštavaju;

3) Objavimo određene aktivnosti korisnika IDC Games, kao što su rangiranje korisnika, na ovim mrežama.

Sa druge strane, određene video igre iz IDC Games kataloga su dostupne na platformama treće partije, kao što su Apple store, Google Play store ili Steam. Registrovanjem kao korisnik na ovim platformama vi prihvatate njihove poštovane Uslove Korišćenja kao i Politiku Privatnosti, ali preuzimanjem jednog od naših proizvoda isto prihvatate Politiku Privatnosti IDC Games, koja će biti primjenjena na podatke koje ove platforme prenose o vama.

  1. Pravo na pristup, ispravljanje i otkazivanje (ARCO Prava)

Vlasnici ličnih podataka imaju pravo pristupa, ispravke, poništenja i prigovora. Najbrži i najlakši način za ostvarivanje tih prava je pristup vašem korisničkom računu i direktna promjena podataka ili brisanje kompletnih informacija. Sve informacije koje trebamo pohraniti, pod zakonskom ili ugovornom obvezom, bit će blokirane i korištene samo u ove svrhe umjesto da budu izbrisane.

Da biste ostvarili ova prava, možete pisati IDC Games-u (e-mailom na info@idcgames.com , ili poštanskom adresom na C/ Pasamar nº 1, lokal 3, Las Rozas de Madrid, 28231), prilažući kopiju nekog zvaničnog identifikacionog dokumenta.

Putem istih kanala također možete opozvati svoj pristanak za korištenje vaših kontakt podataka u reklamne svrhe, istraživanje tržišta ili izradu anketa o zadovoljstvu u bilo koje vrijeme, bez retroaktivnog učinka.

  1. Uslovi Korišćenja

U skladu sa Opštim propisima i zaštiti podataka, korisnici se obavještavaju da je pravna osnova na kojoj se zasniva obrada ličnih podataka opisana u ovoj Politici Privatnosti, uglavnom potpuno izvršenje ugovora o pružanju usluga Games, a sekundarno i sopstveni pristanak korisnika.

Ako korisnk odbije da dostavi podatke koje zahtijevaju IDC Games ili pristane na opisane tretmane, uključujići i one koji se ne odnose na pružanje ugovorenih usluga, on ili ona mogu biti spriječeni u korišćenju Usluga.

  1. Modifikacije

Politika Privatnosti koja se nalazi na ovoj stranici može biti ažurirana zbog promijena u zakosnkim zahtjevima ili poboljšanja i promjena u načinu na koji nudimo i isporučujemo naše proizvode i usluge. Ove promjene će biti uredno objavljene na portalu veb lokacije i/ili mobilne aplikacije, a stupiće na snagu sa naknadnim pristupom korisnika. Bez obzira na gore navedeno, preporučujemo vam da povrmeno posjećujete ovu stranicu kako biste se mogli konsultovati sa važećim uslovima u dato vrijeme.