Uslovi Korišćenja

verzija 3.3, 15-07-2019

Prisutni uslovi korišćenja (u daljem tekstu, "Uslovi") uređuju upotrebu korisnika ove veb stranice www.idcgames.com, onlajn platforme za igre dostupne na njoj i bilo koje druge mobiljne aplikacije u vlasništvu IDC GAMES SL., ID broj B87077632 i broj telefona +4912142847 (u daljem tekstu, zajedno, "servis").
Online registracija kao korisnik Servisa ili preuzimanje aplikacije podrazumijeva potpuno prihvatanje ovih Uslova. Molimo pročitajte ovaj dokument pažljivo, i ako se ne slažete sa svim dijelovima ovih Uslova Korišćenja, otkažite vaš nalog ili deinstalirajte aplikaciju.

Kroz onlajn platformu dostupnu na www.idcgames.com, i glavne velikoprodajne platforme, IDC Games nudi širok domet Video Igara u različitim formatima (pretraživač, PC/Mac, iOS aplikacije i Android) za korištenje pod licencom.

Pomenuta licenca ( odobrenje za upotrebu) je odobreno individualno za registrovane korisnike na mreži ili bilo kojoj prodavnici aplikacija, bez mogućnosti prenošenja na treće partije, isključivo za svrhu zabave, i podložno stalnom poštovanju uslova.

 1. PRISTUP SERVISU

Pristup servisu je ograničeno na ljude preko 14 godina. Registrovanjem kao korisnik ili preuzimanjem naših aplikacija potvrđujete da imate 14 ili više godina. Ako nemate preko 14 godina, molimo zadržite se od registrovanja kao korisnik ili preuzimanja naših aplikacija.

2.1 Register at

 • a)Ne dijelite vašu lozinku ni sa kim;
 • b) U slučaju da sumnjate da neko drugi ima pristup vašem nalogu, molimo obavijestite IDC Games odmah kako bi to mogli blokirati i promijeniti datu lozinku. IDC zadržava pravo da ukloni bilo koji nalog koji nije bio aktivan tokom 90 dana. Kršenje Uslova od strane korisnika isto može završiti suspenzijom ili uklanjanjem vašeg naloga. Kao rezultat takve suspenzije ili uklanjanja, korisnik može izgubiti prednosti vezane za nalog, uključujući novac u virtuelnim valutama, bez prava na kompenzaciju.
 • Isto tako, možete otkazati vaš nalog u bilo koje vrijeme koristeći odgovarajuću rubriku interfejsa korisnika kroz veb stranicu ili aplikaciju, ili slanjem email-a od vaše registrovane adrese na .

  2.2 Preuzimanje aplikacija ili igara na platforme treće partije

  Neke video igre sa IDC Games kataloga su dostupne na glavnim veleprodajnim platformama (kao što su Apple Store za iOS, Google Play na Android uređajima, ili Steam u PC igrama, između ostalih).

  Registracija na bilo koju od ovih platformi je predmet prihvatanja i saglasnosti s njihovim poštovanim Uslovima Korišćenja, ali preuzimanjem bilo koje naše aplikacije, dodatno dobijate status IDC Games korisnika, i posljedično ovi Uslovi su namijenjeni vama.

  1. PRAVILA

  Bez štete obaveze koje mogu biti sadržane u drugim rubrikama ovih Uslova, svi korisnici moraju poštovati i pristati na određena pravila koje spriječavaju povrijeđivanje ostatka IDC Games korisnika, trećih partija i IDC Games.

  3.1 Regradiranje korisničkog naloga

  U vezi sa vašim ličnim nalogom, korisnicima se strogo zabranjuje:

  • a) Pravljenje više od jednog naloga u bilo koje vrijeme.
  • b) Pravljenje naloga koristeći email adresu koja je u vlasništvu treće partije.
  • c) Napraviti novi nalog ili koristiti Servis kroz bilo koji drugi znači da ako je vaš nalog otkazan od strane IDC Games.
  • d) Zakup, prodaja ili poklanjanje vašeg naloga na bilo koji način, ili bilo koji predmet ili virtualna valuta vezana za to, bilo kojoj trećoj stranki bez prethodnog odobrenja od IDC Games.
  • e) Korištenje vašeg naloga za bilo šta osim lične zabave, uključujući komercijalno reklamiranje.
  • f) Korištenje vašeg naloga za sprovođenje bilo kakvog kršenja zakona.

  3.2. Regradiranje drugih korisnika

  u vezi sa drugim korisnicima, korisnici su strogo zabranjeni da

  • a) Tražiti ili pokušati tražiti lične informacije od drugih korisnika Usluge.
  • b) Sakupljati ili objaviti preko Usluga privatnih informacija drugih, uključujući i lično prepoznatljive informacije (u poruci, slici ili video snimku) dokumente identiteta ili finansijske informacije.
  • c) Korištenje Usluga djelimično ili cjelokupno, za ponudu bilo kojih usluga u njemu, uključujući nivelisanje i prikupljanje stavki,, u zamjenu za bilo koju vrstu kompenzacije.
  • d) Prenošenje neodobrene komunikacije preko Usluga, uključujući neželjenu poštu, lančana pisma ili bilo koji materijal koji promoviše zlonamjerni softver špijunski softver i stavke koje se mogu preuzeti.
  • e) Objavljivanje bilo koje informacije koja je uvrijedljiva, prijeteća, klevetnička ili na bilo koji drugi način uvrijedljiva ili zamijerljiva od rasne, seksualne, religiozne ili bilo koje druge tačke gledišta.
  • f) Objavljivanje bilo kakve informacije koja sadrži nudizam, naglašeno nasilje, je uvrijedljivo kao i linkovi do takvog sadržaja.
  • g) Uznemiravanje ili pokušaj uznemiravanja, zlostavljanja ili štete, ili namjere ili podsticanja uznemiravanja, zlostavljana ili štete drugoj osobi ili grupi, uključujući i zaposlenike IDC.

  3.3 što se tiče dostupne tehnologije

  Što se tiče dostupne tehnologije od strane IDC Games, Korisnicim je striktno iskazano:

   a) Korištenje naloga prevare, varanja, podvizi, softveri za automatizaciju, botovi, hakovi, modovi ili bilo koji neovlašćeni softveri treće partije napravljeni da modifikuju ili ometaju Usluge.
  • b) Koristiti dizajn Usluga ili sudjelovati u pravljenju varki, podviga, softveri za automatizaciju, botovi, hakovi, modovi ili bilo koji neovlašćeni softveri treće partije napravljeni da modifikuju ili ometaju Usluge.
  • c) Modifikovati ili izazvati modifikaciju fajkova koji su dio Usluga.
  • d) Poremetiti, preopteretiti ili pomoći pri premećenju ili preopterećenju (1) bilo kojeg kompjutera ili servera da ponudite ili podržite Usluge (svaki tretiran kao "Server"); ili (2) uživanje u Uslugama treće partije.
  • e) Da se uspostavi, izrši ili pomogne bilo koja vrsta napada uključujući bezgraničnu distribuciju virusa uskraćivanje pristupa usluzi pomoću trećih partija.
  • f) Koristiti softver bilo koje treće partije bez ovlašćenja za pristup, presresti, "odstraniti" ili drugo, radi sakupljanja infromacije iz Usluga ili kroz Usluge ili informacije koje su u prelazu od Usluga do Usluga, uključujući, bezgranično bilo koji softver koji čita dijelove iz RAM-a ili striming mrežnog saobraćaja korištenog od strane Usluga za odlaganje informacije o likovima igre, objektima ili okruženjima.
  • g) Da presretnete, pregledate ili na drugi način posmatrate bilo koji zaštićeni protokol koji koristi kijent, Server, ili Usluga, bilo pomoću mrežnog analizatora, njuškala paketa ili bilo kojeg drugog programa.
  • h) Koristiti bilo koji automatizovani sistem ili uraditi bilo šta što može rezultovati, prema isključivom nahođenju IDC-a, neproporcionalnom ili neprihvatljivom infrastrukturom zasićenja.
  • i) Koristiti bilo koji softver, tehnologiju ili uređaj koji šalje sadržaj ili poruke, ili ispituje veb stranice za vađenje i manipulaciju podataka (struganje veba, veb pauci ili veb popisivač).
  • j) Koristiti, olakšati, napraviti ili održavati neovlašćenu vezu sa serverom koji imitira ili pokušava imitirati bilo koji dio Usluga; ili (2) bilo koja konekcija koja pravi korist od programa, alatki ili softvera od njihove imovine ne izričito odobreno od strane IDC Games.
  • k) Da se izvrši inženjering, dekompilacija rastavljanje ili dešifrovanje ili na bilo koji način pokušaja dobitka izvornog koda bilo kog softvera ili drugog integrisanog svojstva koje se koristi za pružanje Usluge ili da se dobiju informacije o Usluzi.
  • l) Da otpremite ili prenesete ili pokušate da otpremite ili prenesete bilo koji softver koji djeluje kao pasivni ili aktivni mehanizam prikupljanja ili prenosa informacija, uključujući, ali bez ograničenja, jasne slike u grafičkom formatu za razmenu (GIFovi), 1x1 slike,veb svetionici (veb bubice), kolačiće ili bilo koji drugi sličan softver (ponekad se naziva i "špijunski programi","mehanizmi pasivnog prikupljanja" ili "MPR").
  • m) Da pokušate pribaviti neovlašćen pristup Uslugama, nalozima treće partije, ili kompjuterima, serverima ili mrežama povezanim sa Uslugama preko drugih sredstava od interfejsa za korisnike koje obezbjeđuje IDC Games, uključujući, ali ne ograničen na, zaobilaženje ili manipulaciju, ili pokušaj zaobilaženja ili manipulacije, kao i podsticanje ili pomoć pri zaobilaženju ili manipulaciji trećoj partiji, bilo koji način sigurnosti, tehnologije, uređaja ili softvera.

  3.4 Regradiranje IDC Games

  Regradiranje IDC Games, korisnicima se strogo zabranjuje:

  • a) Ometanje ili pokušaj ometanja sa prikladnim funkcionisanjem Usluga.
  • b) Zloupotreba IDC-ovih tehničkih usluga,uključujući slanje lažnih prijava zlostavljanja.
  • c) Korištenje, bez izričitog pismenog pristanka IDC Games-a, djelimično ili u cjelosti, za komercijalne svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na: (1) dozvolu, ovlašćenje ili nuđenje korištenja Usluga, djelimično ili cjelokupno, u Internet kafe-u u ustanovi za igranje na računarima ili bilo koje komercijalne ustanove u kojoj pristup internetu nije zabranjen gore navedenim; (2) Komunikacija o omogućavanju oglašavanja ili komercijalnih aktivnosti; (3) Prikupljanje novčića ili imovine za prodaju.
  • d) Pružanje putem usluge materijal ili informacije koje krše bilo koje autorsko pravo, zaštitni znak, patent, poslovnu tajnu, pravo na privatnost, pravo na publicitet ili bilo koje drugo pravo druge osobe ili identiteta, ili koji lažno predstavljaju identitet druge osobe, uključujući, izmežu ostalih, i zaposlene u IDC Games-u, konkretnije, korisnik se slaže da neće prenositi, širiti niti stavljati na raspolaganje trećoj partiji putem usluga koje pruža IDC Games bilo kakve materijale koji su na bilo koji način u suprotnosti sa važećim zakonovodstvom.
  • e) Izvršiti bilo koji čin koji je, prema IDC-u, u suprotnosti sa duhom namjere Uslova, uključujući, ali nez ograničenja, njihovo izbjegavanje ili manipulaciju. Korištenje usluge kršeći ili promovišući kršenje zakona ili propisa.
  • f) Korištenje usluge promovisanja kršeći promovisanje kršenja zakona ili propisa.
  1. USER CONTENT
  2. Pod "korisničkim sadržajem" podrazumijeva se svaka komunikacija, slika, zvuk ili bilo koji drugi materijal, podaci i informacije, uključujući bilo koju poruku za ćaskanje koju vi ili bilo ko drugi korisnik otpremite ili prenesete putem IDC Usluge.

   Odobravate neisključivi, neograničeni, trajni, neopozivi, širom svijeta, besplatni, licencirani Korisnički sadržaj, uključujući pravo na podlicencu trećoj partiji, i pravo na eksploataciju, reprodukciju, javnu komunikaciju i transformaciju na bilo koji način za koji se zna da će se razviti. Štaviše, razumete i slažete se da vaš korisnički sadržaj može ostati u rezervnim kopijama čak i nakon što ste ga izbrisali.

   Postavljanjem ili prenošenjem bilo kog korisničkog sadržaja tokom korišćenja usluge, korisnici izjavljuju i garantuju da su takvi otpremi ili prenosi: (a) tačni i da nisu povjerljivi; (b) ne krše nikakve zakone, ugovorna ograničenja ili prava drugih i imate dozvolu treće partije čiji lični podaci ili intelektualna svojina mogu biti uključeni u korisnički sadržaj; i (c) ne sadrže viruse, oglasni softver, špijunski softver, crve ili druge zlonamjerne programe.

   IDC nije odgovoran za korisnički sadržaj, što znači da ne može nadzirati sve podatke koje korisnici postavljaju ili prenose putem Usluga. U svakom slučaju, IDC zadržava pravo da izmijeni ili ukloni bilo koji sadržaj koji po našem mišljenju uključuje neprikladan sadržaj ili nije u skladu sa bilo kojim zakonski propisanim zahtjevom.

   1. PAYMENT

   Određeni sadržaji (određene aplikacije za mobilne uređaje) ili posebne usluge (kupovina predmeta ili virtuelnih valuta) mogu biti predmet plaćanja jednog ponavljajućeg iznosa, koji će biti naveden samu sa važećim porezima i načinom plaćanja u prodavnici odgovarajuće poštovane distributivne platforme (IDC Games, App store, Apple store, Google Play prodavnica, Steam i slično).

   Davanjem bilo koje od dostupnih uplata izjavljujete da ste ovlašćeni korisnik kartice, pin-a, ključa i računa povezanog sa tom uplatom i ovlašćujete IDC Games da učita odgovarajuće iznose za nju.

   U onoj mjeriu kojoj su stečeni sadržaj ili usluge digitalni u prirodi i isporučeni ili obezbijeđeni odmah po završetku kupovine, prihvatate da se pravo na prekid takve kupovine ne primjenjuje nakon izvršene uplate.

   Ipak, u slučaju ponavljajućih usluga plaćanja (pretplate), možete ih povući koristeći odgovarajući odjeljak korisničkog interfejsa veb sajta ili aplikacije ili slanjem e-pošte na info@idcgames.com.

   1. ODGOVORNOST

   Korisnici izričito shvataju i prihvataju da se korišćenje usluge vrši na sopstvenu odgovornost i da se nudi "takvo kakvo", bez ikakvih garancija bilo koje vrste, eksplicitne ili imolicitne, za kontinuitet ili održavanje iste, ili za odsustvo prekida ili grešaka.

   IDC Games takođe zadržavapravo da u svakom trenutku prestane sa čuvanjem usluge bilo kog njenog elementa i sadržaja dostupnim korisnicima, pojedinačno ili u cjelosti.

   Stoga se korisnici odriču bilo kakve odgovornosti prema IDC Games-u, njenim zaposlenima ili kompanijama u njenoj grupi za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu ili u vezi sa pristupom, preuzimanjem ili upotrebom ili nemogućnošću prostupa, preuzimanja ili korišćenja veb lokacije, aplikacije na usluzi, uključujući i one izvedene iz ponašanja treće partije, korisnika, ili ne.

    ZAJEDNIČKI SPORAZUM

   Ovi uslovi uključuju, referencom, politiku privatnosti IDC Games, posebne uslove proizvoda ili usluge koji su primjenljivi i u slučaju posebnih pravila svake video igre.

   Kao korisnik izjavljujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili napomene koje su primjenljive u vašem slučaju, i pristajete da ih poštujete u svakom trenutku.

   1. DOPUNE

   IDC Games zadržava pravo da u bilo kom trenutku, jednostrano i po svom nahođenju, izmijeni uslove i bilo koji drugi dokument koji je naveden kao fererenca, u ovom slučaju korisnici će biti obavješteni o promenama putem oglasa u odgovarajućoj veb aplikaciji putem e-pošte. Naknadni pristup usluzi od strane korisnika podrazumijevaće njihovo prihvatanje navedenih promjena.

   1. PUNOVAŽNOST

   Ako bilo koji dio ovih uslova ili bilo koji drugi dokument koji je uključen kao referenca bude ocijenjen nezakonitim ili neizvršljivim, u cjelini ili djelimično, od strane bilo kog suda nadležnog organa, takva odredba će se smatrati neefikasnom samo do takvog otkrivanja neefikasnosti ili primjenljivosti, bez ovog utiče na njegovu valjanost ili primjenljivost na bilo koji drugi način, ili nadležnost, a ne utiče na ostale odredbe Uslova, koji će ostati na snazi.

   1. KONSULTACIJE, ŽALBE I DRUGI ZAHTJEVI
   2. Korisnici mogu slati svoje upite, žalbe i zahtjeve na uslugu za kupce od IDC Games-a putem e-pošte nainfo@idcgames.com ili putem telefona pozivom na broj (+34)91 214 2847.

    U slučaju da žalba nije na zadovoljavajući način riješena, korisnici mogu, u roku od jedne godine od njenog podnošenja, podnijeti usklađenu internet poruku na platformi za rješšavanje sporova na mreži Evropske komisije:

    https://webgatw.wc.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

    Na veb straniciEvropskog centra za podršku kupaca: http://www.europe-consummateurs.eu/en/home/

    7